Πάρνηθα - Νότιο Άρμα

Διώνυμο

Rock, Traditional

Το "Διώνυμο" (VII, 80μ) ανοίχτηκε στις 2/12/2000 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Λ. Μάνδρου με παραδοσιακό στυλ, αφήνοντας τις ελάχιστες δυνατές μόνιμες ασφάλειες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πάρνηθα
Τοποθεσία: Νότιο Άρμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-12-21