Παρνασσός - Λιάκουρα - Β. Ορθοπλαγιά

Direct alpine

Mixed, Traditional

Η "Direct alpine" (III+ 4+ M5, 200μ) ανοίχτηκε στις 1/4/2015 από τους Α. Ασημακόπουλο - Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη - Β. Ζέκη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 16/4/2015 από τους Γ. Καρνάκη - Δ. Μελά, οι οποίοι βαθμολόγησαν το δυσκολότερο πέρασμα με M5/M5+.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Λιάκουρα
Δημοσίευση: 2017-11-12
Τροποποίηση: 2017-11-12