Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Δις εξαμαρτείν

Mixed, Traditional

Η "Δις εξαμαρτείν" (III+ 4 M4+, 330μ) ανοίχτηκε στις 10/1/1998 από τους οι Χ. Μπελογιάννη - Δ. Μπουραζάνη - Ν. Χατζή.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27