Φαλακρό - Καρτάλκα - Ν. Ορθοπλαγιά

Δούρειος Ίππος

Mixed, Traditional

Ο "Δούρειος Ίππος" (II 2 M2+, 350μ) ανοίχτηκε στις 12/2/2003 από τους Ζαχαρόπουλο - Νταϊκάκη, στο τελείωμα της ορθοπλαγιάς της Καρτάλκας.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 21
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Φαλακρό
Τοποθεσία: Καρτάλκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27