Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Δρόμος της νοσταλγίας

Mixed, Traditional

Ο "Δρόμος της νοσταλγίας" (III M3, 230μ) ανοίχτηκε στις 3/1/2001 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Βουτυρόπουλο.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 4/1/2003, με άσχημες συνθήκες, από τους Α. Σιμάτη - Λ. Μάνδρου - Γ. Βουτυρόπουλο αναβαθμολογώντας την (III Μ2+, 250μ).

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 13 - τ. 21
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27