Βαρδούσια - Κόρακας - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Δρόμος των οδηγών

Mixed, Traditional

Ο "Δρόμος των οδηγών" (III+ 4 M4, 160μ) ανοίχτηκε στις 27/3/2008 από τους Γ. Πετρομιανό - Α. Εξακοΐδη - Α. Μπόσκο - Γ. Βουτυρόπουλο.

Η γραμμή κινείται δεξιά από τη διαδρομή "Άει στον κόρακα" και ακολουθεί το χαρακτηριστικό απότομο λούκι στο κέντρο της ορθοπλαγιάς. Πιο δύσκολη σχοινιά η 1η, με πέρασμα κλειδί μια μικρή αρνητική σχισμή, που ασφαλίζεται πάντως ικανοποιητικά με μεσαίο καρύδι και friends (Camalot #2 και #3). Ξεκινά από δεξιά, και συνεχίζει αριστερά πάνω σε ράμπες αποφεύγοντας τα αρνητικά μέχρι να συναντήσει το λούκι σε πιο εύκολο πεδίο. Στη μέση της σχοινιάς υπάρχει ένα καρφί. Οι υπόλοιπες 2 σχοινιές εξελίσσονται στο κάθετο λούκι το οποίο, αν βρεθεί σε καλές συνθήκες, προσφέρει αισθητική αναρρίχηση. Η ασφάλιση στη 2η σχοινιά είναι προβληματική.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, friends και καρφιά (κυρίως λάμες και σχισμόκαρφα). Ανάλογα με τις συνθήκες, χρήσιμες μπορεί να είναι 1-2 παγόβιδες, ενώ 2 αλουμινογωνιές θα δώσουν την ευκαιρία για καλύτερα και πιο γρήγορα ρελέ.

Η πρόσβαση στη διαδρομή από τα καταφύγια, γίνεται ανηφορίζοντας στον Μέγα Κάμπο και από εκεί πέφτουμε στις λάκκες κάτω από τη βορειοανατολική ορθοπλαγιά του Κόρακα. Η διάρκεια της πρόσβασης μέχρι τη βάση της διαδρομής είναι περίπου 2ω.

Για την επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, κινούμαστε πάνω στην κόψη σε σχοινιοσυντροφιά (short rope) μέχρι τον Κόρακα για 20λ, πραγματοποιώντας (στα πρώτα μέτρα) και ένα μικρό ραπέλ 3μ. Από τον Κόρακα η επιστροφή προς τα καταφύγια γίνεται μέσω του Μέγα Κάμπου.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κόρακας
Δημοσίευση: 2008-04-09
Τροποποίηση: 2011-05-27