Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Δρόμος του Ήλιου

Rock, Traditional

Ο "Δρόμος του Ήλιου" (V+, 650μ) ανοίχτηκε στις 1/9/1998 από τους Β. Γαλάνη - Χ. Χαλδογερίδου και κινείται πάνω στην κόψη, αριστερά από τη "Χούνη της πέρδικας".

Η διαδρομή ξεκινά πάνω στον τοίχο δεξιά από την κόψη, βγαίνει σε αυτήν μετά από τρεις σχοινιές και την ακολουθεί με κάποιες παρεκκλίσεις ως την κορυφή.

Ο ήλιος βλέπει τη διαδρομή όλη την ημέρα κι έτσι σκαρφαλώνεται ευχάριστα με λίγα ρούχα. Χρειάζεται όμως αρκετό νερό στο σακίδιο, αφού ακολουθεί πολύωρη επιστροφή.

Αριστερά το κάτω τμήμα της διαδρομής και δεξιά το πάνω

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 3, Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27