Κοτύλαια

Δύσκολη λύση

Rock, Traditional

Η "Δύσκολη λύση" (VI+, 120μ) ανοίχτηκε από τους Α. Αβραμόπουλο - Ε. Καραμέρη - Α. Μπούσια.

Η γραμμή βρίσκεται 500μ μετά το χωριό Βρύση Ευβοίας, πάνω από τις στροφές του δρόμου.

Πηγή: Κορφές τ. 117
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Κοτύλαια
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2010-02-04
Τροποποίηση: 2011-05-27