Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Δυσκρασία

Mixed, Traditional

Η "Δυσκρασία" (III 5 M4, 250μ) ανοίχτηκε στις 8/1/2000 από τους Δ. Μπουραζάνη - Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Βουτυρόπουλο.

Η διαδρομή ακολουθεί το πιλιέ αριστερά από την "Δις Εξαμαρτείν.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε στις 10/2/2001 από τους Χ. Μπελογιάννη - Λ. Μάνδρου - Γ. Βουτυρόπουλο οι οποίοι και πρότειναν αναβαθμολόγησή της σε III M3.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 9 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27