Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Έφη

Rock, Traditional

Η "Έφη" (VI- A1, 400μ) ανοίχτηκε το 1982 από τους Δ. Μπουντόλα - Ε. Τσιλίδου.

Πηγή: ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Αστράκας
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27