Κοτύλαια

Εύκολη λύση

Rock, Traditional

Η "Εύκολη λύση" ανοίχτηκε στις 24/3/1992 από τους Σπίνο - Ν. Βουτυρόπουλο.

Η γραμμή βρίσκεται 500μ μετά το χωριό Βρύση Ευβοίας, πάνω από τις στροφές του δρόμου.

Πηγή: Κορφές τ. 117
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Κοτύλαια
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2010-02-04
Τροποποίηση: 2011-05-27