Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Εκκρεμές

Rock, Traditional

Το "Εκκρεμές" (VII-, 220μ) ανοίχτηκε στις 23/5/1982 από τους Δ. Μπουντόλα - Χ. Δελημπαλτά.

Πρόκειται για μια διαδρομή με μεγάλη ποικιλία στο σκαρφάλωμα αφού διαθέτει πλάκες, σχισμές, τραβέρσες και αρνητικά. Μάλιστα, οι τέσσερις τελευταίες σχοινιές κινούνται στο αρνητικό κομμάτι της ορθοπλαγιάς.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε τον Μάιο του 1985 από τους Λ. Γιαννακούλη - Δ. Μπουντόλα.

Η 1η σχοινιά της διαδρομής οδηγεί με εύκολο σκαρφάλωμα (III) σε ένα πατάρι, όπου υπάρχει μικρό δεντράκι. Η 2η σχοινιά φεύγει ευθεία επάνω και μετά λίγο λοξά αριστερά για να καταλήξει στο ρελέ που γίνεται σε μικρό πατάρι. Η 3η σχοινιά κινείται λοξά προς τα δεξιά και πάνω σε πλάκα, μέχρι το χαρακτηριστικό οριζόντιο πατάρι της ορθοπλαγιάς. Η 4η σχοινιά μάλλον έδωσε και το όνομα της διαδρομής, αφού μετά το πέρασμα (VI-) ακολουθεί μια μεγάλη αριστερή τραβέρσα, και κατόπιν συνεχίζει και πάλι η κίνηση προς τα πάνω, ακολουθώντας εύκολο δίεδρο. Στην έξοδο του διέδρου, μια εύκολη αριστερή τραβέρσα (3μ) οδηγεί στο ρελέ που βρίσκεται πίσω από την κόψη. Η 5η σχοινιά απαιτεί καλή ψυχολογία, αφού μετά το πέρασμα πάνω από το ρελέ (VII-) που είναι ασφαλισμένο, ακολουθεί ένα ανασφάλιστο run-out μέχρι ένα στενό πατάρι και από εκεί μια δεξιά τραβέρσα οδηγεί στο ρελέ. Η 6η σχοινιά, αν και ασφαλισμένη, απαιτεί αρκετές δυνάμεις αφού είναι αρνητική. Η 7η σχοινιά, με χαμηλότερη βαθμολογία και μικρή σε μήκος, οδηγεί στο δασωμένο διάζωμα της κορυφής, όπου το ρελέ γίνεται σε δέντρο στα δεξιά.

Μια παραλλαγή εισόδου στη διαδρομή (V+, 100μ) έγινε στις 12-13/10/1968 από τους Α. Σπανούδη - Δ. Κινατίδη - Ε. Ελευθεριάδη, οι οποίοι ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα αρκετά δεξιότερα από την κανονική είσοδο για να καταλήξουν τελικά στο 2ο ρελέ.

Το "Εκκρεμές" και η "Φουκώ". Το "Εκκρεμές" αρχίζει αριστερά και τελειώνει δεξιά, ενώ η "Φουκώ" αρχίζει δεξιά και τελειώνει αριστερά.

[1] "Εκκρεμές", [2] "Σπανούδη - Κινατίδη - Ελευθεριάδη"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 15 - τ. 23, Βουνά τ. 15, Κορφές τ. 150, Δ. Μαυρόπουλος, Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27