Πατέρας - Καντήλι

Εκκρεμές

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Εκκρεμές" (VI+, 110μ) ανοίχτηκε στις 5/4/1995 από τους Ε. Καραμέρη - Γ. Δεληζώνα.

Πηγή: Κορφές τ. 116
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-02-01
Τροποποίηση: 2011-05-27