Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ελευθεριάδη - Μποτίνη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Ελευθεριάδη - Μποτίνη" (V A1, 200μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο 1968 από τους Ε. Ελευθεριάδη - Π. Μποτίνη.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27