Όλυμπος - Χριστάκης - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Εναλλακτική πρόταση

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Εναλλακτική πρόταση" (IV 3 WI3+ M3+, 340μ) ανοίχτηκε στις 18/3/2007 από τους Σ. Σταματίου - Α. Μπόσκο και είναι η πρώτη χειμερινή στην ορθοπλαγιά του Χριστάκη.

Η γραμμή κινείται ακριβώς στο κέντρο της ορθοπλαγιάς με στόχο τον παγοκαταράκτη της 4ης σχοινιάς.

Η 1η σχοινιά (50μ) κινείται σε εύκολο λούκι χιονιού (45° - 50°) με ένα μικρό και εύκολο βράχινο πέρασμα. Η 2η σχοινιά (60μ) διαθέτει μικτά περάσματα που παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, δίνοντας δυσκολίες μέχρι M2+. Η 3η σχοινιά (50μ) είναι η πιο δύσκολη της διαδρομής, με συνεχόμενη δυσκολία, και κινείται πάνω σε λεπτό πάγο (αφού βρίσκεται κάτω από τον παγοκαταράκτη της επόμενης σχοινιάς), αλλά κυρίως σε χορταριασμένο πεδίο. Η δυσκολία της σχοινιάς αυτής είναι M3+ σε όλο το μήκος της χωρίς τη δυνατότητα καλής ασφάλισης. Η 4η σχοινιά (55μ) διαθέτει έναν παγοκαταράκτη ο οποίος για 3μ - 4μ προσφέρει ωραίο κάθετο σκαρφάλωμα. Από εκεί και πάνω, όπως και η 5η σχοινιά (55μ) η κλίση πέφτει στις 45° - 50° περίπου, εκτός από την 6η σχοινιά (70μ) που έχει μερικά πιο κάθετα περάσματα, χωρίς όμως ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρυδάκια, μια σειρά friends, 3 - 4 καρφιά λάμες, 2 σχισμόκαρφα και μια παγόβιδα για τον παγοκαταράκτη.

Συνολικά για το σκαρφάλωμα απαιτούνται 5ω τουλάχιστον.

Πηγή: Σ. Σταματίου, Α. Μπόσκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Χριστάκης
Δημοσίευση: 2007-04-16
Τροποποίηση: 2011-05-27