Παρνασσός - Λιάκουρα - Β. Ορθοπλαγιά

Ενδιάμεση κόψη

Mixed, Traditional

Η "Ενδιάμεση κόψη" (II 3 M4, 160μ) ανοίχτηκε στις 23/3/2014 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Λιάκουρα
Δημοσίευση: 2014-04-04
Τροποποίηση: 2014-04-04