Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Επαγγελματίες

Mixed, Traditional

Οι "Επαγγελματίες" (II+ 3 M3, 240μ) ανοίχτηκαν στις 10/2/1992 από τους Χ. Λάμπρη - Μ. Τσουπρά και Κ. Τσουκλείδη - Γ. Κιτάντζη.

Η γραμμή αυτή αποτελεί τον στόχο κάθε νέου αναρριχητή. Είναι μια από τις πρώτες που ανοίχτηκαν στα Βαρδούσια και η δυσκολία της είναι τμηματική.

Η πρώτη ανάβαση έγινε με κακές συνθήκες (λίγο χιόνι). Το πιο απαιτητικό πέρασμα βρίσκεται στην προτελευταία σχοινιά (είσοδος στο στενό λούκι).

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends, 1 - 2 καρφιά και ιμάντες.

Η επιστροφή γίνεται από τις Πόρτες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 16
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27