Πεντέλη - Άδης

Φλούδα

Rock, DryTooling

Η διαδρομή "Φλούδα" (DT M5, 16μ) ανοίχτηκε στις 17/9/2015 από τον Γ. Καρνάκη.

Η γραμμή προσφέρει εντελώς διαφορετικό σκαρφάλωμα από τις υπόλοιπες του πεδίου και χαρακτηρίζεται από πολύ όμορφες διεδρικές κινήσεις και κινήσεις ισορροπίας που θυμίζουν βουνό.

Το ρελέ είναι εξοπλισμένο με 2 βύσματα, το ένα 12mm με αυτόματη πύλη και το άλλο 10mm με ναυτικό κλειδί.

Πηγή: Γ. Καρνάκης
Φωτογραφίες: Γ. Καρνάκης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πεντέλη
Τοποθεσία: Άδης
Δημοσίευση: 2015-09-18
Τροποποίηση: 2016-03-22