Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Φρου φρου κι αρώματα

Mixed, Traditional

Η "Φρου φρου κι αρώματα" (M5 Α2, 110μ) ανοίχτηκε στις 28/3/2009 από τους Γ. Τορέλι - Θ. Κυτίπη.

Η γραμμή κινείται δεξιά από την "Ουρανόσκαλα".

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια και μερικά friends (μέχρι Camalot #3).

Πηγή: Γ. Τορέλι
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2009-07-23
Τροποποίηση: 2011-05-27