Τήνος - Ξώμπουργο

Φρούδη ανάκληση

Rock, Sport

Η "Φρούδη ανάκληση" (6a+, 86μ) ανοίχτηκε στις 16/5/2018 από τους Μ. Πρελορέντζο - Μ. Μαραβέλια - Α. Κούλη.

Η γραμμή βρίσκεται στον 3ο Τομέα και αποτελεί συνέχεια της υπάρχουσας σπορ διαδρομής "Πουρνάρι".

Η 1η σχοινιά (6a+, 28μ) είναι εξοπλισμένη με 11 πλακέτες, η 2η σχοινιά (5c, 28μ) με 7 πλακέτες και η 3η σχοινιά (5c, 30μ) με 11 πλακέτες.

Η διαδρομή είναι καλά ασφαλισμένη με μόνιμες ασφάλειες (χημικά βύσματα), ενώ όλα τα ρελέ είναι ανοιγόμενα.

Πηγή: Μ. Πρελορέντζος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τήνος
Τοποθεσία: Ξώμπουργο
Δημοσίευση: 2018-10-19
Τροποποίηση: 2018-10-19