Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Φτερά και πούπουλα

Rock, Traditional

Η "Φτερά και πούπουλα" (V, 100μ) ανοίχτηκε από τους Δ. Κορρέ - Μ. Μοντεσάντο.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06