Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Γατούλης

Rock, Traditional

Ο "Γατούλης" (VII+, 140μ) ανοίχτηκε στις 14/10/2000 από τους Δ. Μπακάλη - Ν. Βουτυρόπουλο.

Η γραμμή κινείται λίγο δεξιότερα από την "Κωλοφωτιά" με την οποία έχουν κοινά τα πρώτα μέτρα και το πρώτο ρελέ.

Για την επανάληψή της χρειάζονται μια πλήρης σειρά καρύδια, μια πλήρης σειρά friends και ιμάντες.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με ραπέλ από τα R5, R3 και R1.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27