Πίνοβο - Καλόγερος

Γιαννάκης

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Γιαννάκης" (III 2, 250μ) ανοίχτηκε στις 15/12/1998 από τους Τ. Καραντώνα - Γ. Καστανίδη - Γ. Πεολίδη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 6
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πίνοβο
Τοποθεσία: Καλόγερος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27