Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Γιαννακούλη - Μπουντόλα

Rock, Traditional

Η "Γιαννακούλη - Μπουντόλα" (ED, 250μ) ανοίχτηκε στις 1/5/1985 από τους Λ. Γιαννακούλη - Δ. Μπουντόλα στο 5ο πέταλο της Ζηλνιάς.

Πηγή: Βουνά τ. 15
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27