Τύμφη - Τεργέστη - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Glavina - Urso

Rock, Traditional

Η "Glavina - Urso" (D+, 250μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1964 από τους S. Glavina - F. d' Urso, σε 2ω, και πρόκειται για μια ευθεία ανάβαση στην βορειοδυτική πλευρά του πύργου.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τεργέστη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27