Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Γουναρίδη - Γεωργιάδη

Rock, Traditional

Η "Γουναρίδη - Γεωργιάδη" (IV+, 160μ) ανοίχτηκε στις 14/3/1964 από τους Σ. Γουναρίδη - Β. Γεωργιάδη και έχει καθιερωθεί με το όνομα "Κλασική" αφού είναι η πιο δημοφιλής διαδρομή του πεδίου.

Η διαδρομή κινείται σε βράχο καλής ποιότητας, είναι εξοπλισμένη με πλακέτες και για την επανάληψή της απαιτείται μια σειρά καρύδια και ιμάντες. Όλα τα ρελέ, εκτός από το τελευταίο που γίνεται σε δέντρο, είναι επίσης εξοπλισμένα με πλακέτες.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε στις 19/9/1965 από τους Ο. Ιωαννίδη - Ι. Παντούλα - Σ. Γουναρίδη - Α. Σπανούδη, ενώ η πρώτη μοναχική επανάληψή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 1980 από τους Δ. Μπουντόλα και Χ. Δελημπαλτά.

Η διαδρομή, όπως και άλλες στο πεδίο, έχει διάφορες παραλλαγές με πιο ενδιαφέρουσες την "Ξεχασμένη" και τον "Ήλιο του Φεβρουαρίου".

Η "Ξεχασμένη" (V- Α1, 70μ) ανοίχτηκε στις 15/5/1966 από τους Α. Σπανούδη - Σ. Γουναρίδη. Ξεκινάει αρκετά μέτρα πιο αριστερά από την κανονική αρχή της "Γουναρίδη - Γεωργιάδη", αποτελείται από τρεις σχοινιές και καταλήγει στο R2 της "Γουναρίδη - Γεωργιάδη". Η πρώτη επανάληψη της παραλλαγής αυτής έγινε στις 14/4/1979 από τους Μ. Αρζόγλου - Β. Γεωργιάδη και Δ. Μπουντόλα - Δ. Κινατίδη.

Ο "Ήλιος του Φεβρουαρίου" (V+, 50μ) ανοίχτηκε στις 11/2/1979 από τους Β. Χατζηρβασάνη - Τ. Αδαμακόπουλο. Ο "Ήλιος του Φεβρουαρίου" ξεκινάει από το R3, όπου φεύγει δεξιά σε σαθρή ράμπα και μετά από δυο σχοινιές συναντά πάλι την "Γουναρίδη - Γεωργιάδη" στο R4. Η πρώτη επανάληψη της παραλλαγής αυτής έγινε στις 8/5/1982 από τους Χ. Δελημπαλτά - Β. Χατζηρβασάνη.

"Γουναρίδη - Γεωργιάδη" και "Ήλιος του Φεβρουαρίου"

[1] "Γουναρίδη - Γεωργιάδη", [2] "Ξεχασμένη", [3] "Ήλιος του Φεβρουαρίου"

Πηγή: Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27