Όλυμπος - Σκολιό - Β. Ορθοπλαγιά

Γράψα - Βουτυρόπουλου - Τσούτσια

Rock, Traditional

Η "Γράψα - Βουτυρόπουλου - Τσούτσια" (VII-, 240μ) ανοίχτηκε στις 16-18/7/2013 από τους Α. Γράψα - Γ. Βουτυρόπουλο - Χρ. Τσούτσια.

Το χαρακτηριστικό δίεδρο της τελευταίας σχοινιάς ήταν η αφορμή για άνοιγμα της διαδρομής αυτής, η οποία βρίσκεται δεξιά από την "Νάστου - Κινατίδη".

Η γραμμή ξεκινάει δεξιά από την αδημοσίευτη προσπάθεια του Θεόφιλου Μπόσκου, ενώ η 2η σχοινιά, που είναι και η πιο δύσκολη, ακολουθεί παλαιότερη προσπάθεια των Σωτηράκη - Λάμπρη (1988).

Χρήσιμα υλικά για ελεύθερη επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια και μια σειρά friends (μέχρι Camalot #3). Γενικά, η ποιότητα του βράχου είναι χαρακτηριστική του πεδίου, με κάποια σαθρά και επικίνδυνα κομμάτια.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Σκολιό
Δημοσίευση: 2013-07-22
Τροποποίηση: 2013-07-22