Βαρδούσια - Σκόρδα Μουσουνίτσας - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου

Mixed, Traditional

Η "Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου" (II+ 2, 400μ) ανοίχτηκε στις 30/3/1981 από τους Β. Χατζηρβασάνη - Τ. Αδαμακόπουλο.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4 - τ. 29
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27