Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου

Mixed, Traditional

Η "Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου" (D, 250μ) ανοίχτηκε τον Νοέμβριο 1985 από τους Β. Χατζηρβασάνη - Τ. Αδαμακόπουλο.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27