Γκιώνα - Πυραμίδα - Β. Ορθοπλαγιά

Χημικών

Rock, Traditional

Η "Χημικών" (VII+, 180μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε στις 24/9/1994 από τους Τζ. Μηλιά - Ν. Ντούρο. Η πρώτη επανάληψή της έγινε τον Μάιο 1996 από τους Μ. Τσουπρά - Γ. Βουτυρόπουλο.

Πρόκειται για μια όμορφη γραμμή, με σχετικά ομοιόμορφη δυσκολία, που ξεκινάει στο δύσκολο τοίχο της Πυραμίδας και καταλήγει στον πυλώνα αριστερά από την "Blotti".

Τα υλικά που απαιτούνται για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια, friends και ιμάντες.

Η επιστροφή γίνεται με ραπέλ από τα ρελέ της διαδρομής.

Πηγή: Κορφές τ. 140, ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27