Τύμφη - Αστράκα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Χωμένη

Rock, Traditional

Η "Χωμένη" (IV, 120μ) ανοίχτηκε το 1969 από τους W. Mejak - F. Tarlao - Ν. Κοτζιά - Χ. Παπαδόπουλο - Κ. Γκέκα.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε από τους F. Lavezzo - M. Bovo - G. Perucao.

Πηγή: ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Αστράκας
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27