Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Χούνη της πέρδικας

Rock, Traditional

Η "Χούνη της πέρδικας" (IV+, 300μ) ανοίχτηκε στις 25-26/8/1977 από τους Α. Σπανούδη - Ε. Ελευθεριάδη.

Η γραμμή ακολουθεί το μεγάλο λούκι που κατεβαίνει αριστερά απ' την κύρια ορθοπλαγιά και πρόκειται για μια σχετικά εύκολη ανάβαση με μικρά περάσματα (IV). Επαναλαμβάνεται σε 3ω μέχρι το διάσελο.

Η πρώτη χειμερινή επανάληψη έγινε από τους Γ. Ροκά - Κ. Τζοβάρα - Σδράνη - Κ. Τσιτογιάννη ενώ ο Δ. Κάλλος την έχει επαναλάβει μοναχικά.

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27