Τύμφη - Γκαμήλα I - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Ιδοσίδη - Γιαννακόπουλου

Rock, Traditional

Η "Ιδοσίδη - Γιαννακόπουλου" (V A2, 550μ) ανοίχτηκε στις 6-7/6/1963 από τους Π. Ιδοσίδη - Π. Γιαννακόπουλο, με 1 bivouac.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα I
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27