Τύμφη - Πρόδρομος - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Ιδοσίδη - Γιαννακόπουλου

Rock, Traditional

Η "Ιδοσίδη - Γιαννακόπουλου" (V, 240μ) ανοίχτηκε με μικτές χειμερινές συνθήκες στις 24/4/1964 από τους Μ. Ιδοσίδη - Π. Γιαννακόπουλο, σε 12ω.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε με καλοκαιρινές συνθήκες (IV+, 180μ) στις 16/7/1991 από τους Χ. Λάμπρη - Π. Λάμπρη - Κ. Σταματόπουλο σε 4 ώρες.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Πρόδρομος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27