Τύμφη - Καλόγερος - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Ιδοσίδη - Ζαφειρόπουλου

Rock, Traditional

Η "Ιδοσίδη - Ζαφειρόπουλου" (D, 130μ) ανοίχτηκε στις 6/10/1964 από τους Π. Ιδοσίδη - Δ. Ζαφειρόπουλο, σε 2ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καλόγερος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27