Τύμφη - Πύργος 2440 - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Ιδοσίδη - Ζαφειρόπουλου

Rock, Traditional

Η "Ιδοσίδη - Ζαφειρόπουλου" (D, 300μ) ανοίχτηκε στις 5/10/1964 από τους Π. Ιδοσίδη - Δ. Ζαφειρόπουλο, σε 6ω, και πρόκειται για μια παραλλαγή της διαδρομής "Zecchini - Xidias" πάνω στην βόρεια κόψη του πύργου.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Πύργος 2440
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27