Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ιωαννίδη - Κραστούδη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Ιωαννίδη - Κραστούδη" (V, 200μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο 1968 από τους Ο. Ιωαννίδη - Α. Κραστούδη.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27