Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ιωάννης

Mixed, Traditional

Ο "Ιωάννης" (II D M2, 280μ) ανοίχτηκε στις 4/1/1998 από τους Α. Μπουγιουκλού - Α. Συκάρη - Π. Αυγεροδήμο - Χ. Κονή - Ν. Παπανδρέου.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27