Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

JAF H15 V65

Rock, Traditional

Η διαδρομή "JAF H15 V65" (VII-, 250μ) ανοίχτηκε από αγνώστους και πιθανώς αποτελεί ευθεία παραλλαγή της "Μποτίνη - Σπανούδη".

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μία σειρά καρύδια, μια σειρά friends και μερικά καρφιά διαφόρων τύπων.

Πηγή: Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Μουγκολιάς
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2010-11-29
Τροποποίηση: 2011-05-27