Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Καλή καρδιά

Rock, Traditional

Η "Καλή καρδιά" (VIII- (VI A1), 130μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε στις 1/6/2003 από τους Γ. Πετρομιανό - Α. Σιμάτη. Το άνοιγμα έγινε από κάτω με χρήση τρυπανιού και προσωρινών ασφαλειών.

Η γραμμή κινείται στις μεγάλες πλάκες αριστερά από το "Τόξο", με το οποίο έχει κοινή την 1η σχοινιά. Το δυσκολότερο πέρασμα της διαδρομής στη 2η σχοινιά, έγινε τεχνητά (A1) κατά το άνοιγμα και γι αυτό ασφαλίστηκε με δυο κοντινές μόνιμες ασφάλειες. Στην πρώτη επανάληψη έγινε ελεύθερα και βαθμολογήθηκε VIII-.

Ο βράχος είναι καλής ποιότητας και δέχεται φυσική ασφάλιση, φτάνει να υπάρχει σχετική άνεση στη τοποθέτηση. Προσοχή χρειάζεται στην σωστή επιλογή της πορείας μια και οι σχοινιές είναι αρκετά μεγάλες και έχουν ελάχιστες μόνιμες ασφάλειες. Για την επανάληψή της διαδρομής χρειάζονται μία πλήρης σειρά καρύδια με τα μεσαία νούμερα διπλά και μια πλήρης σειρά friends μέχρι Camalot #3.

Επιστροφή γίνεται από όλα τα ρελέ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής μπορεί να γίνει και από τα ραπέλ της ορθοπλαγιάς ("Αφρικάνα" ή "Πύργο").

Το 2013 έγινε συντήρηση της διαδρομής, ανοίχτηκε μια σχοινιά ακόμη και μεταφέρθηκαν τα σημεία των ρελέ σε πατάρια.

Πηγή: Γ. Πετρομιανός, Ανεβαίνοντας τ. 23
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-07-16