Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Καλυδώνιος κάπρος

Rock, Traditional

Ο "Καλυδώνιος κάπρος" (V+, 100μ) ανοίχτηκε τον Απρίλιο του 1999 από τους Α. Θεοδωρόπουλο - Θ. Μιχαηλίδη - Π. Κοτρωνάρο.

Η γραμμή είναι πυκνά ασφαλισμένη με πλακέτες, ακόμη και σε εύκολα περάσματα, άρα θα μπορούσε να προταθεί σε νέους αναρριχητές, απόφοιτους σχολής αναρρίχησης.

Η 1η σχοινιά ανεβαίνει λοξά δεξιά σε πλάκα με κοφτερό βράχο.

Η 2η σχοινιά είναι η πιο όμορφη της διαδρομής και τα πρώτα 10μ αποτελούν παλιότερη παραλλαγή του "Δρόμου των λουλουδιών", ενώ συνεχίζει σε όμορφες κεκλιμένες πλάκες.

Η 3η σχοινιά κινείται στο ίδιο στυλ με την 2η, αλλά είναι πιο εύκολη.

Χρήσιμα υλικά είναι μόνο τα σετάκια, αλλά προαιρετικά μερικά καρύδια μπορούν να τοποθετηθούν ανάμεσα στις πλακέτες.

Σε περίπτωση που έχουμε 60άρια σχοινιά, η 2η και η 3η σχοινιά μπορούν να ενωθούν σε μια σχοινιά οριακά.

Η επιστροφή γίνεται με 2 ραπέλ από την ίδια διαδρομή (55μ για R3-R1 και 30μ για R1-έδαφος).

Πηγή: Κορφές τ. 141, Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-12-01