Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Καλιγούλας

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Καλιγούλας" (II 4 M4, 200μ) ανοίχτηκε στις 17/3/2013 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2014-04-04
Τροποποίηση: 2014-04-04