Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Κάλλου - Τζοβάρα

Rock, Traditional

Η "Κάλλου - Τζοβάρα" (VI, 300μ) ανοίχτηκε στις 14/9/1997 από τους Δ. Κάλλο - Κ. Τζοβάρα.

Πρόκειται για μια απαιτητική γραμμή στ' αριστερά της διαδρομής "Αρxovτόπoυλo". Ουσιαστικά ακολουθεί την αριστερή καμινάδα. Το πέρασμα κλειδί είναι η τραβέρσα στην πλάκα της 1ης σχοινιάς. Στις επόμενες σχοινιές επικρατούν κυρίως οι καμινάδες και τα αρνητικά.

Η διαδρομή επαναλαμβάνεται σε 5 ώρες περίπου.

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27