Πατέρας - Καντήλι

Καψόνι

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Καψόνι" (VII, 30μ) ανοίχτηκε το 1994 από τον Α. Θεοδωρόπουλο.

Πηγή: Κορφές τ. 147
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-02-01
Τροποποίηση: 2011-05-27