Σκόλλις - Πόρτες

Καρμανιόλα

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Καρμανιόλα" (VIII+, 80μ) σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2002 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη.

Πρόκειται για ψυχολογική διαδρομή για γερά νεύρα. Η 1η σχοινιά έχει κοινό ξεκίνημα με τον "Καρυοθραύστη" αλλά μετά κινείται σε κόψη με δυναμικές κινήσεις και φτωχή ασφάλιση. Η 2η σχοινιά ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό δίεδρο με σχισμή και τραβερσάρει προς τα δεξιά κάτω από τη στέγη, κάνοντας μιαν έξοδο από αυτήν με λίγες ασφάλειες σε σαθρό βράχο.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά ψείρες, μια σειρά friends και ιμάντες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποιότητα του βράχου είναι μέτρια, με αρκετά σαθρά τμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας για 5λ μονοπάτι προς τα δεξιά. Αν η διαδρομή δεν ολοκληρωθεί η εγκατάλειψη με ραπέλ, ανάλογα με το σημείο, μπορεί να είναι προβληματική λόγω της αρνητικής κλίσης του βράχου.

"Καρυοθραύστης" και "Καρμανιόλα"

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σκόλλις
Τοποθεσία: Πόρτες
Δημοσίευση: 2008-01-23
Τροποποίηση: 2011-05-27