Σκόλλις - Πόρτες

Καρυοθραύστης

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Καρυοθραύστης" (IX-, 80μ) σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 2002 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη.

Η γραμμή αυτή είναι η πρώτη από τις διαδρομές φυσικής ασφάλισης που ανοίχτηκε στο πεδίο. Αρχικά, το πέρασμα της στέγης στη 2η σχοινιά έγινε τεχνητά, αλλά μετά από λίγο καιρό έγινε ελεύθερα με δυο καρύδια στη στέγη προτοποθετημένα. Η 2η σχοινιά είναι και η πιο χαρακτηριστική της διαδρομής αφού αρχίζει με ένα πολύ όμορφο δίεδρο με σχισμή, μετά τραβερσάρει προς τα αριστερά κάτω από την στέγη και τελειώνει με μια δύσκολη έξοδο από αυτήν.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά ψείρες, μια σειρά friends και ιμάντες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποιότητα του βράχου είναι μέτρια, με αρκετά σαθρά τμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας για 5λ μονοπάτι προς τα δεξιά. Αν η διαδρομή δεν ολοκληρωθεί η εγκατάλειψη με ραπέλ, ανάλογα με το σημείο, μπορεί να είναι προβληματική λόγω της αρνητικής κλίσης του βράχου.

"Καρυοθραύστης" και "Καρμανιόλα"

Ο Γ. Τορέλλι στη στέγη της 2ης σχοινιάς

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες: Δ. Γλέζος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σκόλλις
Τοποθεσία: Πόρτες
Δημοσίευση: 2008-01-23
Τροποποίηση: 2011-05-27