Τύμφη - Γεφύρι Του Κόκκορη - Πύργος Του Γάτου

Καθαροί πια

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Καθαροί πια" (VII+, 95μ) ανοίχτηκε από τους Η. Μωϋσίδη - Α. Παππά - Χ. Αυγίτα - Β. Τατσιράμου.

Πηγή: Η. Μωϋσίδης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27