Τύμφη - Καρτερός - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Κάθετη ιστορία

Rock, Traditional

Η "Κάθετη ιστορία" (VII- A0, 300μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε το καλοκαίρι του 2004. Ανοίχτηκε από τον Χ. Ανανιάδη με διάφορους σχοινοσυντρόφους, μετά από 4 προσπάθειες σε διάστημα 8 χρόνων. Η 1η προσπάθεια έγινε από τους Χ. Ανανιάδη - Δ. Πέτρου - Σ. Βαζαλούκα, η 2η προσπάθεια από τους Χ. Ανανιάδη - Δ. Πέτρου, η 3η προσπάθεια από τους Χ. Ανανιάδη - Θ. Χριστόπουλο - Θ. Θωμίδη - Α. Χατζηνικολάου και η τελική 4η προσπάθεια από τους Χ. Ανανιάδη - Θ. Χριστόπουλο - Γ. Ντέρο - Α. Κόκολα.

Η 1η σχοινιά κινείται για 25μ σε σχισμή. Η 2η σχοινιά επίσης κινείται για 40μ σε σχισμή. Η 3η σχοινιά είναι μικρή και εύκολη. Η 4η σχοινιά ακολουθεί για 8μ ένα σχισμοδίεδρο και στη συνέχεια πλάκα με πολύ λεπτή σχισμή και τελείως κάθετη, για να τελειώσει με δύσκολη τραβέρσα. Η 5η σχοινιά ακολουθεί κάθετο απαιτητικό δίεδρο και τελειώνει με τραβέρσα 4μ αριστερά. Η 6η σχοινιά συνεχίζει στο ίδιο δίεδρο, αλλά τώρα απ' την αριστερή πλευρά του, γιατί το δίεδρο φράζεται από μεγάλη στέγη, ενώ στη συνέχεια κινείται για 2μ με δεξιά τραβέρσα πάνω από τη στέγη και μετά πάνω και διαγώνια αριστερά μέχρι το ζωνάρι. Η 7η σχοινιά κινείται στο ζωνάρι με τραβέρσα 25μ προς τα δεξιά. Η 8η σχοινιά κινείται ευθεία επάνω σε μέτριο βράχο και μετά αριστερά και πάνω. Η 9η σχοινιά φεύγει λίγο δεξιά για να ακολουθήσει σχισμοδίεδρο με ελαφριά αρνητική κλίση, μετά δεξιά και επάνω και στη συνέχεια αριστερά 2μ στο δίεδρο και ευθεία επάνω για το χορταριασμένο πατάρι και δεξιά τραβέρσα για ρελέ στn βάση αρνητικής καμινάδας. Η 10η σχοινιά ακολουθεί την αρνητική καμινάδα για 12μ, μετά τραβέρσα αριστερά για να αποφύγει μεγάλο αρνητικό που φράζει την καμινάδα, μετά δίεδρο για 6μ και τελικά μπαίνει σε εύκολο πεδίο για 20μ μέχρι την κορυφή.

Η 1η, 2η, 3η, 5η και 10η σχοινιά κινούνται γενικά σε πολύ γερό βράχο. Η 4η σχοινιά σε μέτριο βράχο. Η 6η, 7η, 8η και 9η σχοινιά κινούνται σε βράχο με πολλά επικίνδυνα και σαθρά τμήματα. Το 8ο ρελέ είναι εξοπλισμένο με ένα καρφί και μια πλακέτα, η οποία όμως βρίσκεται σε σαθρό βράχο και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην ασφάλιση.

Τα ρελέ της διαδρομής είναι εξοπλισμένα με πλακέτες, ενώ οι ενδιάμεσες ασφάλειες είναι πλακέτες και καρφιά. Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends, 7 καρφιά, κατά προτίμηση λάμες, 8 σετάκια, 8 καραμπίνερ και 12 ιμάντες.

Η πρόσβαση γίνεται σε 2,5ω από το καταφύγιο της Αστράκας ακολουθώντας σημαδεμένο μονοπάτι. Κατεβαίνοντας το πέρασμα του Καρτερού και φτάνοντας στη βάση του βράχου γίνεται ορατή η χαρακτηριστική σχισμή της διαδρομής στη βόρεια κόψη του δυτικού Πύργου.

Στη σάρα της βάσης του Καρτερού (προέκταση του περάσματος μεταξύ Καρτερού και Γκαμήλας II) υπάρχει διαμορφωμένος χώρος bivouac με ξερολιθιά.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 28
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καρτερός
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27