Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Κεντρικό λούκι

Mixed, Traditional

Το "Κεντρικό λούκι" (II PD+, 280μ) ανοίχτηκε από τους Γ. Μιχαηλίδη - Δ. Λιάγκο.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27