Χελμός - Νεραϊδόραχη - Α. Ορθοπλαγιά

Κερασφόρος

Rock, Traditional

Ο "Κερασφόρος" (VI-, 600μ) σκαρφαλώθηκε στις 17/5/1997 από τους Δ. Μπακάλη - Ν. Βουτυρόπουλο - Γ. Βουτυρόπουλο.

Η διαδρομή κινείται πάνω στο χαρακτηριστικό πιλιέ αριστερά από την κεντρική κόψη της Νεραϊδόραχης και δεξιά από τα Ύδατα της Στυγός. Ο βράχος είναι εξαιρετικά σαθρός και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ενώ η τοποθέτηση ασφαλειών είναι πολύ δύσκολη και σπάνια μπαίνει ένα κακό καρφί στα δύσκολα περάσματα.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψή της είναι τα καρφιά (λάμες) και τα friends.

Πηγή: Κορφές τ. 113 - τ. 127 - τ. 141
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Χελμός
Τοποθεσία: Νεραϊδόραχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27